ประโยชน์จากการเล่นกีฬาที่เด็กปฐมวัยจะได้รับ

คุณพ่อคุณพ่อหลายคนมีความคิดว่าเด็กปฐมวัยยังมีร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงไม่ควรให้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา นั่นเป็นความคิดทิ่ผิดเอามากๆ เพราะเป็นการปิดกั้นโอกาสของเด็กที่จะเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจะล้มเลิกความคิดเช่นนั้นได้แล้ว และควรหันมาสนับสนุนให้ลูกน้อยได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการเล่นกีฬามีมากมายหลายประการ ดังนี้

  1. ช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อตามส่วต่างๆได้ดี เนื่องจากการเล่นกีฬาจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่างๆ ทั้งแขน ขา ลำตัว และศีรษะ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ จนทำให้เด็กมีความกระฉับกระเฉง และคล่องแคล่วว่องไว
  2. เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ทำงานต่างๆได้ดี มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
  3. กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้ เพราะในการเล่นกีฬาแต่ละครั้งจะทเด็กเกิดกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และการจินตนาการ ยกตัวอย่างเช่น การนับคะแนน การนับจำนวนสมาชิกของทีม และการคำนวณเวลาเป็นต้น
  4. สร้างเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็ก กีฬาประทีมจะช่วยให้เด็กรู้จักพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงทำให้เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อผลการแข่งขันออกมา จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และมีหัวใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง อยากคำขวัญที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
  5. ทำให้เด็กรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร และในบางครั้งก็ควรช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมทีมด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็ตาม แสดงถึงความมีน้ำใจ และมีจิตใจที่เมตตา เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมา จะทำให้มีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อตามที่กำลังจะช่วยได้
  6. เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นว่าการเล่นกีฬาจะช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง และเมื่อร่างกายแข็งแรง จะช่วยให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ได้แก่ภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ ไข้หวัด กระดูกพรุน และโรคอ้วน เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อและคุณแม่ควรจะหาประเภทกีฬาที่ปลอดภัยให้ลูกเล่น ยกตัวอย่างเช่น แบดมินตัน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฟุตบอล และผู้ปกครองควรจะเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างการเล่นได้ นอกจากนั้นแล้ว เด็กควรได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย จึงจะทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์อย่างที่ได้คาดหวังไว้แน่นอน

 

0 Replies to “ประโยชน์จากการเล่นกีฬาที่เด็กปฐมวัยจะได้รับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *