หลักสำคัญในการปฐมพยาบาลสำหรับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

เรื่องปกติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปสำหรับการเล่นกีฬาคืออาการบาดเจ็บนั่นเอง ซึ่งระดับการบาดเจ็บก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ในระดับความรุนแรงเบื้องต้นก็จะมีวิธีการรับมือที่เหมือนกัน ไปดูกันว่าหลักสำคัญในการปฐมพยาบาลสำหรับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามีอะไรกันบ้าง

  1. พยายามควบคุมสติอารมณ์เอาไว้ อย่าตื่นตระหนก หรือตกใจจนเกินเหตุ เพราะการตื่นตกใจจะทำให้ขาดสติได้ จากนั้นให้พยายามนึกถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
  2. พยายามสังเกตอาการที่ได้รับบาดเจ็บว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้าหากเป็นความรุนแรงที่อาจส่งผลต่อชีวิต ควรจะรีบปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือรีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโดยด่วน ยกตัวอย่างเช่น หัวใจหยุดเต้น หายใจลำบาก และเสียเลือดมาก เป็นต้น
  3. ให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนอนราบและเอียงศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่มีหลักฐานหรือเกิดการบาดเจ็บบริเวณลำคอ ให้นอนศีรษะตรงโดยมีหมอนหรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายๆ กันประกบศีรษะ เพื่อประคองให้ศีรษะอยู่ในท่าตรงตลอดเวลา
  4. ถอดเครื่องนุ่มห่มภายนอกของนักกีฬาออก ยกตัวอย่างเช่น ถุงเท้า รองเท้า และหมวก เป็นต้น เพราะเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้อาจรัดแน่นจนทำให้อาการบาดเจ็บทวีคูณขึ้นได้
  5. ไม่ควรให้นักกีฬาทานยา อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆก็ตาม เพราะอาจทำให้นักกีฬาคลื่นไส้ อาเจียน และสำลักจนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
  6. เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีบาดแผลเปิด ให้ใช้ผ้ากอซสะอาดปิดแผลถ้าแผลมีเลือดออกมากตลอดเวลา ใช้ผ้ายืดพันให้แน่นเพื่อห้ามเลือด ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆ แผลเริ่มจากด้านในที่ใกล้แผลวนออกด้านนอกโดยไม่ซ้ำที่เดิมแล้วจึงเช็ด
  7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ การพยุง การอุ้ม และการหามโดยใช้เปล ถ้าหากอาการรุนแรงจนนักกีฬาไม่สามารถเดินได้เอง จะใช้การหามโดยใช้เปลพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายนักกีฬาที่บาดเจ็บ ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายควรมีการศึกษาอย่างละเอียดและเชี่ยวชาญ เพราะถ้าหากขาดการฝึกฝนหรือความเชี่ยวชาญแล้ว อาจทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นไปอีก

ภายในทีมกีฬาแต่ละทีมจะมีหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถทำได้อย่างทันท่วงที แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนั้น อาจไม่มีหน่วยแพทย์และพยาบาลตามไปอำนวยความปลอดภัย ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดเหล่านี้และฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือผู้อื่น จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที และยังอาจจะสามารถรักษาชีวิตของคนๆหนึ่งไว้ได้อีกด้วย

0 Replies to “หลักสำคัญในการปฐมพยาบาลสำหรับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *