ประโยชน์จากการเล่นกีฬาที่เด็กปฐมวัยจะได้รับ

คุณพ่อคุณพ่อหลายคนมีความคิดว่าเด็กปฐมวัยยังมีร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงไม่ควรให้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา นั่นเป็นความคิดทิ่ผิดเอามากๆ เพราะเป็นการปิดกั้นโอกาสของเด็กที่จะเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจะล้มเลิกความคิดเช่นนั้นได้แล้ว และควรหันมาสนับสนุนให้ลูกน้อยได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการเล่นกีฬามีมากมายหลายประการ ดังนี้ ช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อตามส่วต่างๆได้ดี เนื่องจากการเล่นกีฬาจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่างๆ ทั้งแขน ขา ลำตัว และศีรษะ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ จนทำให้เด็กมีความกระฉับกระเฉง และคล่องแคล่วว่องไว เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ทำงานต่างๆได้ดี มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้ เพราะในการเล่นกีฬาแต่ละครั้งจะทเด็กเกิดกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และการจินตนาการ ยกตัวอย่างเช่น การนับคะแนน การนับจำนวนสมาชิกของทีม และการคำนวณเวลาเป็นต้น สร้างเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็ก กีฬาประทีมจะช่วยให้เด็กรู้จักพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงทำให้เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อผลการแข่งขันออกมา จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และมีหัวใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง อยากคำขวัญที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ทำให้เด็กรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร…

Continue Reading ประโยชน์จากการเล่นกีฬาที่เด็กปฐมวัยจะได้รับ